Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Dom Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Pacan.
 • E-mail: informatyk@dompomocypiotrkow.pl
 • Telefon: 44 647 51 72

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Franciszka Żwirki 5
 • E-mail: sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
 • Telefon: 44 647 51 72

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Franciszka Żwirki 5, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Franciszka Żwirki. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach.
Drzwi przesuwne do budynku są otwierane automatycznie dla osób wchodzących z zewnątrz. Są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie ma progów oraz jest odpowiednia szerokość dla wózków. Przy wyjściu z budynku, po prawej stornie w przedsionku, należy podać kod otwarcia drzwi, który jest umieszczony na kartce przyklejonej na drzwiach oraz nad przyciskami numerycznymi do wprowadzania kodu.
Po wejściu do budynku w przedsionku na ścianie po prawej stronie jest umieszczony przycisk domofonu. Można nim wezwać osobę, która pomoże w załatwieniu spraw.
Po wejściu do budynku można również odszukać odpowiedniego pracownika DPS, który pomoże w załatwieniu spraw, w odwiedzinach mieszkańca DPS, zaprowadzi w odpowiednie miejsce. Na wprost wejścia znajduje się pomieszczenie terapii zajęciowej, w korytarzu po lewej stronie od wejścia znajdują się pomieszczenia biurowe pracowników DPS - można tam uzyskać wszelkie informacje.
W budynku DPS po skręcie w lewo znajduje się winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Prowadzi ona do korytarzy i pomieszczeń na piętrach. Winda jest wyposażona w barierki, lustro.
W budynku DPS na parterze są antypoślizgowe posadzki. W całym budynku nie ma żadnych progów w drzwiach oraz na korytarzach znajdują się poręcze wspomagające poruszanie się niepełnosprawnych. Dzięki szerokim korytarzom osoby na wózkach mogą swobodnie poruszać się i wymijać.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po wejściu do budynku należy skręcić korytarzem w lewo.
W budynku nie ma systemu głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Parkowanie samochodów dla osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się wzdłuż ulicy Żwirki lub na pobliskim parkingu miejskim przy skrzyżowaniu ulic Żwirki i Roosevelta.
Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.
W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego online na miejscu, korzystając z komputera stacjonarnego lub tabletów w kawiarni DPS.