Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Rehabilitacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Usługi rehabilitacyjne świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim:

W naszym Domu  prowadzona jest rehabilitacja z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii.
Mieszkańcy od poniedziałku do piątku korzystają z:
1) Kinezyterapii o oddziaływaniu ogólnousprawniającym (dziennie około 30 mieszkańców),
2) Kinezyterapii o działaniu miejscowym:
- ćwiczenia bierne,
- ćwiczenia czynno-bierne,
- ćwiczenia samowspomagane,
- czynne w odciążaniu,
- czynne wolne,
- czynne oporowe,
- relaksacyjne,
3) Pionizacja i nauka chodzenia,
4) Rehabilitacja przedoperacyjna i pooperacyjna,
5) Rehabilitacja przyłóżkowa,
6) Ultradzwięki,
7) Pole magnetyczne,
8) Prądy diadynamiczne,
9) Solux,
10) Jonoforeza,
11) Masaż na fotelu ,,Prezydent”,
12) Hydroterapia.
Wszystkie usługi wykonywane są na zlecenie lekarza.Proponowana mieszkańcom aktywność podnosi ogólną wydolność organizmu, wpływa na poprawę samodzielności i niezależności, zmniejsza ryzyko upadków. Wpływa na utrzymanie kontaktów towarzyskich i więzi społecznych. Możliwość udziału mieszkańców w zajęciach ruchowych umożliwia im aktywne starzenie, wpływając na utrzymanie sprawności fizycznej możliwie jak najdłużej. Dobór ćwiczeń jest indywidualny, zależy od stanu zdrowia i stopnia sprawności fizycznej chorego. Rehabilitacja stanowi pozytywny bodziec psychoterapeutyczny. Mieszkańcy wykazują większą mobilizację i zaangażowanie do ćwiczeń w gronie rówieśników.

 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
Franciszka Żwirki 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon (44) 647-51-72
Telefon łączy się:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 - sekretariat, a w godzinach 15:30 - 07:30 - dyżurka pielęgniarek;
2) w soboty, niedziele i święta - dyżurka pielęgniarek;
Faks (44) 647-09-98
E-mail:
sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
E-mail:
dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl

Sobota 18 maja 2024

Feliks, Wenancjusz, Myślibor, Eryk, Liberiusz, Klaudia, Aleksander, Aleksandra, Teodot

Na skróty

Galerie