Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Dyrektor

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =

Dyrektor Danuta Ratajska
Telefon  (44) 647-51-72

Telefon łączy się:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 - sekretariat, a w godzinach 15:30 - 07:30 - dyżurka pielęgniarek;
2) w soboty, niedziele i święta - dyżurka pielęgniarek;
Faks  (44) 647-09-98
E-mail  sekretariat@dompomocypiotrkow.pl


Do obowiązków Dyrektora należy zapewnienie kompleksowej realizacji zadań Domu, a w szczególności:
1) reprezentowanie Domu na zewnątrz,
2) kierowanie biezącą działalnością Domu, w tym zarządzanie jego mieniem,
3) wykonywanie praw i obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
4) zawieranie umów cywilno - prawnych z podmiotami współpracującymi z Domem,
5) załatwianie skarg i wniosków,
6) merytoryczny nadzór nad realizowanymi zadaniami.

Dyrektor Domu nadzoruje bezpośrednio pracę:
1) Kierowników Działow i Sekcji,
2) Samodzielnego Stanowiska ds. kadr,
3) Radcy Prawnego,
4) Stanowiska ds. kontroli zarządczej,
5) Specjalisty ds. medycznych,
6) Informatyka.