Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Opieka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim to placówka stacjonarna, umożliwiająca zarówno pobyt stały, jak i okresowy, z całodobową opieką. Dom dysponuje 106 miejscami przeznaczonymi dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Są to 1-, 2- i 3-osobowe pokoje, wyposażone w większości w łazienki i w balkony. Placówka jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Na korytarzach, w łazienkach i w toaletach zamontowane są poręcze, ułatwiające przemieszczanie się osobom z trudnościami w samodzielnym poruszaniu się. Dom posiada podjazd, drzwi automatycznie otwierane, windy.
 

Obiekt wyposażony jest w systemy: alarmowo – pożarowy, oddymiania klatek schodowych, przyzywowo – alarmowy, telewizji dozorowej CCTV. Usytuowanie Domu na obrzeżach Piotrkowa Trybunalskiego w okolicy parku oraz fakt, że placówka posiada własny teren zieleni z ławeczkami, umożliwiają mieszkańcom wypoczynek na świeżym powietrzu. Wszyscy mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność i niezależność, a także, w miarę możliwości, samodzielność.
 
 

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
Franciszka Żwirki 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon (44) 647-51-72
Telefon łączy się:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 - sekretariat, a w godzinach 15:30 - 07:30 - dyżurka pielęgniarek;
2) w soboty, niedziele i święta - dyżurka pielęgniarek;
Faks (44) 647-09-98
E-mail:
sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
E-mail:
dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl

Niedziela 29 stycznia 2023

Franciszek Salezy, Sulpicjusz, Ismena, Gildas, Konstancja, Waleriusz, Zdzisław

Na skróty

Galerie