Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Historia Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 7 =

 

Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim w swojej historii funkcjonował w dwóch budynkach. Pierwszy już nieistniejący, wybudowany został około 1900 roku. W roku 1931 Magistrat miasta Piotrkowa Trybunalskiego decyzją ówczesnego Prezydenta Miasta Kazimierza Szmidta przejął prywatny dom czynszowy od Pana Kępińskiego przy ulicy Roosevelta 2 i po niewielkim remoncie otworzył „Przytułek dla Starców i Kalek”. W domu tym, w warunkach bardzo skromnych, spędzali swoją niedołężną starość ludzie chorzy, całkowicie opuszczeni i bezdomni. Kierownictwo Domu spoczywało w rękach sióstr zakonnych, pod którym dom przetrwał lata okupacji, a liczba pensjonariuszy wahała się w granicach 50 – 70 osób.

W latach 1946-1949 Magistrat i Miejski Komitet Opieki Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim nadal sprawował nadzór i opiekę nad przytuliskiem dla starców i kalek. Przeprowadzono remont – zainstalowano piec kąpielowy, wanny, umywalki oraz uruchomiono WC aby stworzyć przebywającym w nim ludziom bardziej godne warunki życia. Dla potrzeb pensjonariuszy zaczęto uprawiać ogród i hodować świnie. Nastąpiło doposażenie Domu w niezbędny sprzęt i meble. Powstała biblioteka. Nazwa Domu została zmieniona na „Dom Opieki dla Dorosłych”.

Z dniem 1 lipca 1952 roku dom przemianowano na Państwowy Dom Rencistów z liczbą 50 pensjonariuszy. W latach 1952-1953 przeprowadzono kolejny remont połączony z dobudową pomieszczeń na pralnię.

W 1973 roku zostaje zlikwidowana hodowla świń. W 1976 roku Dom został przejęty przez Zespół Opieki Zdrowotnej nie zmieniając swojej dotychczasowej nazwy. Przestał być zakładem samodzielnym.

W 1986 roku dokonano remontu całego budynku. Mieszkańcy na czas remontu zostali przewiezieni do inncyh domów lub do rodzin. Z dniem 1 stycznia 1987 roku został zmieniony statut Domu i nazwa na "Państwowy Dom Pomocy dla Dorosłych" z liczbą miejsc dla 50 osób. Dom stał się jednostką samodzielną i podległą bezpośrednio pod Lekarza Wojewódzkiego.

W 1990 roku powstaje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej, który przejmuje domy pomocy społecznej na terenie województwa piotrkowskiego. Najgorszy stan techniczny obiektu i bardzo trudne warunki lokalowe posiadal właśnie Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żwirki 5. Budynek ten posiadał bardzo niedogodny układ funkcjonalny – pokoje wieloosobowe, przejściowe, brak urządzeń sanitarnych przy pokojach oraz niepełne wyposażenie w instalację – brak centralnego ogrzewania. Schody, konstrukcja dachu, drewniane stropy były dużym zagrożeniem na wypadek pożaru dla mieszkańców zwłaszcza, że są to osoby niepełnosprawne fizycznie. W związku z powyższym, po akceptacji Wojewody Piotrkowskiego zapadła decyzja o budowie nowego domu pomocy społecznej.

Historia nowego budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczyna się na przełomie 1990 i 1991 roku przygotowano niezbędne dokumenty w celu przystąpienia do realizacji nowego Domu z liczbą miejsc 105. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w miesiącu październiku 1992 roku (zalanie fundamentów), a zakończenie prac w miesiącu sierpniu 1995 roku. Aktualny Dom jest obiektem trzykondygnacyjnym o ciekawej bryle architektonicznej oraz funkcjonalności - szerokie korytarze, pokoje 1-2-3- osobowe z łazienkami, sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto Dom jest położony obok parku. Placówka składa się z części mieszkalnej, medyczno–rehabilitacyjnej (pokoje pielęgniarskie, sala gimnastyczna, fizykoterapia, hydroterapia), pracowni terapii zajęciowej, usługowej (jadalnia, kuchenki oddziałowe dla potrzeb mieszkańców, kawiarnia, biblioteka, aneksy wypoczynkowe, kuchnia i pralnia. Dom przystosowany jest w pełni do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazdy, pochwyty, windy). Obiekt wyposażony jest w nowoczesną i ekologiczną kotłownię olejowo -gazową.

 

Kubatura obiektu - 21 228,00 m^2
Powierzchnia ogółem -  4 291,00 m^2
w tym usługowa -   3 283,10 m^2
mieszkalna - 1 008,30 m^2

 

Historyczne zdjęcia starego budynku Domu i zdjęcia z otwarcia nowej siedziby Domu (1995 rok) znajdują się poniżej. Aktualne zdjęcia Domu znajdują się w dziale Galeria.