Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Fundusze UE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

                                                  

Fundusze Unii Europejskiej:


2021 Rok

1) Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Pełna informacja - KLINKIJ TUTAJ

2020 Rok


1) Grant na wsparcie mieszkańców oraz kadry domów pomocy społecznej w województwie łódzkim w związku z wystąpieniem COVID-19, w ramach projektu "Łódzkie pomaga".
Pełna informacja - KLINKIJ TUTAJ

2) Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Pełna informacja - KLINKIJ TUTAJ