Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

DPS otrzymał grant z UE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Grant 2021 łodzkie pomaga - informacja na stronę3
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. informuje, że otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja zdań w ramach ww. projektu w 100% będzie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej  i budżetu państwa. Kwota wsparcia wynosi 128.997,62 zł, w tym 108.702,34 stanowią środki UE, a 20.275,28 zł stanowią środki budżetu państwa.
Dzięki tym środkom Dom Pomocy Społecznej zakupi m.in. środki ochrony osobistej tj. rękawiczki, maski, fartuchy, lampy bakteriobójcze, bezdotykowe stacje dezynfekujące, termometry, testy na Covid-19 czy ssaki medyczne.
powrót