Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
logo dom pomocy

Informujemy, że z dniem 31 maja 2021 roku w naszym Domu zostały wprowadzone Zasady stopniowego rozszerzania zakresu aktywności mieszkańców, w tym poza terenem Domu, jak i zwiększenie możliwości odwiedzin mieszkańców. Szczegóły poniżej.
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim składa serdeczne podziękowania Piotrkowskiemu Centrum Wolontariatu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i  Młodzieży "HARC" oraz Niepublicznemu Przedszkolu Językowemu ,,Happy Kids" za paczki i kartki, które zostały przekazane Naszym Mieszkańcom z okazji Świąt Wielkanocnych.
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. informuje, że otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Życzenia Wielkanocne 2021
Powszechny Spis Ludności 2021
Jak co roku, pomimo przeciwności, jakie niesie ze sobą pandemia, 08 marca świętowaliśmy w Naszym Domu Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzn, który przypada 10 marca.
W dniu 18 lutego 2021 roku w pomieszczeniu kawiarni w Naszym Domu odbyło się niesamowite spotkanie. Na zaproszenie Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” Pana Jacka Bonieckiego nasi Mieszkańcy uczestniczyli w koncercie Zespołu zatytułowanym „Kalejdoskop Barw Polski”. Był to koncert dedykowany Seniorom, który miał formę transmisji na żywo ze sceny. Nasi Mieszkańcy oglądali koncert na dużym telewizorze za pośrednictwem łącza internetowego. Zachowane były wszelkie zasady obostrzeń sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim pragnie złożyć szczere podziękowania wszystkim jednostkom samorządowym, przedsiębiorcom, organizacjom oraz wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc i bezinteresowne działania, które wspierają naszą placówkę w tym trudnym czasie.
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Informujemy, iż istnieje możliwość skorzystania z komputera w kawiarni DPS, w którym zainstalowano kamerkę internetową oraz słuchawki z mikrofonem w celu zapewnienia mieszkańcom DPS dostępu do urządzeń umożliwiających kontakt z bliskimi, rodziną, środowiskiem lokalnym w związku z ograniczeniami odwiedzin osób z zewnątrz z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.

Mieszkaniec powinien posiadać swoje własne konto w dowolnie wybranym komunikatorze internetowym służącym do rozmów.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Trybunalskim
Franciszka Żwirki 5
97-300 Piotrków Trybunalski
Telefon (44) 647-51-72
Telefon łączy się:
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 - sekretariat, a w godzinach 15:30 - 07:30 - dyżurka pielęgniarek;
2) w soboty, niedziele i święta - dyżurka pielęgniarek;
Faks (44) 647-09-98
E-mail:
sekretariat@dompomocypiotrkow.pl
E-mail:
dompomocy@dompomocy.piotrkow.pl

Niedziela 25 lipca 2021

Walentyna, Nieznamir, Alfons, Olimpia, Rudolf, Rudolfina, Jakub, Sławosław, Krzysztof, Rudolfa, Dariusz

Na skróty

Galerie